အစၥေရး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ရာထူးကႏုတ္ထြက္

အစၥေရးကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အာဗီေဒါလစ္ဘာမန္းဟာ ဂါဇာေဒသ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲတာကို ဆန္႔က်င္တဲ့အေနနဲ႔ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

လစ္ဘာမန္းက “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး” ကို “အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ အေလွ်ာ့ေပးမႈ” အျဖစ္  ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လစ္ဘာမန္းက သူသာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဆက္လုပ္မယ္ဆုိရင္ ေတာင္ပိုင္း ေဒသခံေတြကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရဲမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔လညး္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး လစ္ဘာမန္းရဲ႕ ႏုတ္ထြက္စာထဲမွာ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရကေန သူ႔ရဲ႕ လက္ယာယိမး္ အစၥေရး ဘုိင္တန္ႏုပါတီ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနတန္ယာဟုရဲ႕ ညြန္႔ေပါငး္အစိုးရကို အင္အားခ်ည့္နဲ႔ သြားေစပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေနတန္ယာဟုဟာ ပါလီမန္အမတ္ေနရာ ၁၂၀ အနက္ ၆၁ ေနရာကိုသာ ထိိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ႐ိုက္တာသတင္းအရ သိရပါတယ္။ 

DVB