သတင္းေထာက္ကို အိမ္ျဖဴေတာ္က ပိတ္ပင္ၿပီးေနာက္ စီအင္န္အင္န္က သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ကို တရားစြဲ

စီအင္န္အင္န္သတင္းေထာက္ ဂ်င္မ္အေကာ့စတာက အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔အား မိုက္ကုိင္လ်က္ ေမးျမန္းေနစဥ္ ယင္းမိုက္ကို လက္လွမ္းယူေနေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Jonathan Ernst/File Photo/REUTERS)

 

သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ေဒါသတႀကီး အျပန္အလွန္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး သတင္းေထာက္တစ္ဦးကို အိမ္ျဖဴေတာ္ က ပိတ္ပင္ၿပီးေနာက္ စီအင္န္ အင္န္ (CNN) သတင္းဌာနက ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို တရားစြဲခဲ့ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းဝက္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ CNN ႏုိင္ငံေရး သတင္းေထာက္ ဂ်င္မ္အေကာ့ စတာကို သမၼတက ႐ႈတ္ခ်ေျပာ ဆိုိခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၎ထံမွ မိုက္က႐ိုဖုန္းရယူရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္ အလုပ္သင္တစ္ဦးကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ ဟု ဂ်င္မ္ အေကာ့စတာအား စြပ္စြဲခဲ့သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ အလုပ္သင္ အမ်ိဳးသမီးအေပၚ လက္ေရာက္မႈ အတြက္ အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မစၥစ္ဆာရာဆန္းဒါးစ္က အေကာ့စတာကို ပစ္မွတ္ထားၿပီးေနာက္ပိုင္း ၎၏ အိမ္ျဖဴေတာ္ သတင္းယူခြင့္ကတ္ကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

 သမၼတ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သည္ CNN ႏွင့္ အေကာ့စတာတုိ႔၏ အေျခခံဥပေဒ ပထမျပင္ဆင္ ခ်က္အခြင့္အေရး မ်ားကို ခ်ိဳး ေဖာက္ရာက်သည္ဟု CNN က ေျပာၾကားၿပီး ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ သတင္းရယူ ခြင့္ကတ္ကို သတင္းေထာက္ အေကာ့စတာထံ ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ေရး တရား႐ံုးသ႔ို ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း CNN ထုတ္ျပန္ခ်က္ က ေဖာ္ျပသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခုတရားစြဲဆိုမႈ သည္ CNN ႏွင့္ အေကာ့စတာတုိ႔ အတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သူ႔အေပၚမဆို ျဖစ္ပ်က္ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ယင္းကို စိန္ေခၚျခင္းမရိွ ပါက အိမ္ျဖဴေတာ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ခံအရာရွိမ်ားထံ သတင္းယူေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေက်ာခ်မ္းစရာ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း CNN က ေျပာသည္။ ထရန္႔ႏွင့္ အေကာ့စတာတုိ႔၏ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုမႈအတြင္း အေမရိကန္သမၼတက ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္း ေမးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္ကို ပါးစပ္ပိတ္သြားရန္ ထပ္ကာထပ္ကာ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ၎ထံမွ မိုက္က႐ိုဖုန္းရယူရန္ ႀကိဳးစားခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦး လက္ေမာင္းခ်င္း ထိမိၿပီး ဂ်ာနယ္ လစ္က မိုက္က႐ိုဖုန္းကို ဆက္၍ ရယူထားႏိုင္ခဲ့သည္။  ဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးကို လည္း ခြင့္လႊတ္ပါ မဒမ္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

အေကာ့စတာက ပို၍ရန္လို သည့္ပံုေပၚေအာင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဗီဒီယိုတစ္ခုကို အိမ္ျဖဴေတာ္ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ မစၥစ္ ဆန္းဒါးစ္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ မွ်ေဝခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည္။

‘‘ဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ သတင္းရယူခြင့္ ကတ္ကို ႐ုပ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ကြၽန္မတုိ႔ ရပ္တည္ပါတယ္။ ဒီဗီဒီယိုထဲမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသလို သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိတဲ့ အျပဳအမူေတြကို ကြၽန္မတုိ႔ သည္းခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး’’ ဟု မစၥစ္ဆန္းဒါးစ္ က ေျပာၾကားသည္။ 

—Ref: CNN/Sky News