လမ္းျပဳျပင္ရန္ ႏွင့္ ဓမၼာ႐ံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စဥ့္ကိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

 

စဥ့္ကုိင္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄

စဥ့္ကိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဘယ္လင္းအုပ္စု Óဏ္ေကြ႕ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးေဆာင္၍ လမ္းျပဳျပင္ျခင္း ႏွင့္ ဓမၼာ႐ံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္း၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မွ ေငြက်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းခ့ဲရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္ၿပံဳး၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းႏိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်း ပါတီအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ယမန္ေန႔က ေပးအပ္လွဴဒါန္းခ့ဲသည္။