မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ကထိန္သကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး ေခ်ာင္းေရတုိက္စားမႈ ေရကာတာျပဳလုပ္ေရးၾကည့္႐ႈ

 

မဘိမ္း၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄

မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္လြင္သည္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတိုးျမင့္ေအာင္၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ ရပ္ေက်းပါတီဝင္ ဦးေဇာ္မင္းဦး၊ ဦးတင္ၿငိမ္း၊ ဦးမ်ဳိးဝင္းတို႔ႏွင့္အတူ ယမန္ေန႔က ဒိုးေခ်ာင္းေက်း ရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ထူးမိသားစုမွ ဆင္ယင္က်င္းပသည့္ ကထိန္ပဲြသို႔သြားေရာက္ၿပီး ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔အား ကထိန္သကၤန္း၊ ဉတ္ပေဒသာပင္မ်ားအား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခ့ဲသည္။
ကထိန္ခင္းရာေက်ာင္းတိုက္သို႔ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကဥကၠ႒ဆရာေတာ္ဦးေကာဝိဒႏွင့္ ပင့္သံဃာ ၁၈ ပါးႂကြေရာက္ခ့ဲၿပီး အလွဴ ရွင္မ်ားက ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴဒါန္းခ့ဲၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒၏ေနအိမ္တြင္ လူမႈေရးအသင္း အဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ေသာ မယ္ခင္အဖဲြ႔ အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိအဖဲြ႕မ်ားေတြ႕ဆုံၿပီး ပါတီမွ မယ္ခင္အဖြဲ႕အတြက္ေႂကြပန္းကန္ျပား အခ်ပ္ ၁ဝဝ ကို လွဴဒါန္း ခ့ဲသည္။
ထို႔ေနာက္ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခ့ဲ ၿပီး ရြာအေရွ႕ဘက္ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမႈကုိ ေရကာတာျပဳလုပ္ေရး ကိစၥမ်ားၾကည့္႐ႈခ့ဲၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအစိုးရထံ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္လြင္(မဘိမ္း)