ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

 

ပုသိမ္ႀကီး၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကုိ ယမန္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။
အစည္းအေဝးသုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဆြသန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ ၁၂ ဦး တက္ေရာက္ခ့ဲၿပီး ဦးေဆြသန္းက၂ဝ၂ဝ ျပည့္ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပါတီတြင္းစည္းလုံးညီညြတ္ေရး က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေရးအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ထိေတြ႕ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။
ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက နယ္ေျမကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေနမ်ားကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း သိရ သည္။

႐ုိဆန္း