ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပုိင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူမ်ားအား သြားႏွင့္ခံတြင္း အခမဲ့ ကုသ

 

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမွတ္ (၁၈) ရပ္ကြက္ ေရႊေစတီေက်ာင္းတိုက္တြင္ သြား ႏွင့္ ခံတြင္းအခမဲ႔ကုသမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ယေန႕နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ သြားႏွင့္ခံတြင္းကုသမႈေဆာင္ရြက္ရာသို႕ ပါတီဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း(ဒဂုံေတာင္နယ္ေျမတာဝန္ခံ)၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ေဒၚမိုးမိုးအိ(လူငယ္တာဝန္ခံ)၊ အေရွ႕ ပိုင္းခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ဦးဝဏၰမ်ဳိး(ဘ႑ာေရးမွဴး)၊ ဒဂုံေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒ေဒၚစမ္းစမ္းေဌးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္ ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မင္းထြန္းႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ (၁၈) ရပ္ကြက္ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက သြား ေဝဒနာရွင္မ်ားကုိ ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ကုသမႈေပးျခင္းအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႕ေနာက္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစန္းစန္းဝင္းက ေက်ာင္းသံုးဗလာစာအုပ္မ်ားအား ေရႊေစတီေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္အား လွဴဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း(ဒဂံုေတာင္)