တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

 

ထားဝယ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အခမ္းအနား မစတင္မီ သဘာပတိအဖြဲ႔မွ ေနရာယူၿပီးေနာက္ အခမ္းအနားကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံ အားအေလးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို သံၿပိဳင္သီဆိုဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေအာင္က အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွသည့္ ပါတီဝင္အင္အား၊ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးညီလာခံသို႔ ဆက္လက္တက္ရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးတာဝန္ခံ ေဒၚျမျမစိမ္းက ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရ မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး ပထမပိုင္းအခမ္းအနားအစီအစဥ္ကို ေခတၱရပ္နားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ဆက္လက္၍ ဒုတိယပိုင္းအခမ္းအနား အစီအစဥ္ကိုဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ အခမ္း အနားသို႔တက္ေရာက္လာၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးတာဝန္ခံမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕အလုိက္အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ခြဲ၍ စာတမ္းေခါင္းစဥ္ေလးခုကို က႑အလိုက္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ႏီွးေႏွာဖလွယ္ေဆြးေႏြးၿပီး အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားအား စာတမ္းျပဳစုၿပီး ဒုတိယပိုင္း အခမ္းအနားအစီအစဥ္ကို ေခတၱ ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အစီအစဥ္အရ အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ႔ရာ က႑အလိုက္ စာတမ္းျပဳစုထားရွိေသာ အစီရင္ခံတင္ျပမည့့္ စာတမ္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လုံၿခံဳမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးထုအတြင္း အမ်ိဳး ဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္ေရးမ်ားကို ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးပါတီဝင္သစ္ မ်ားစုေဆာင္းေရးႏွင့္ ၂ဝ၂ဝအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီ ဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးေရးစသည့္ စာ တမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္တို႔က သဘာပတိႀကီးအဖြဲ႕ထံသို႔ အသီးသီးအစီရင္ခံဖတ္ၾကား တင္သြင္းခဲ့ ရာတြင္ သဘာပတိႀကီးေဒၚရီရီလြင္က အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ အစီရင္ခံတင္သြင္းသည့္ စာတမ္းမ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေရွ႕လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် အတည္ျပဳေပးရန္သေဘာတူခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းေအာင္က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ‘ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့’ သီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆိုျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းအခမ္းအနားသို႔ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္/ ျမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးတာဝန္ခံ ႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးပါတီဝင္ထုမ်ား၊ ပါတီဝန္းရံသူမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၂၈ဝခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖဴမ်ဳိး(တနသၤာရီ)