ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္းအစည္းအေ၀း

 

လိြဳင္ေကာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၄

ယေန႔ ၁၄ – ၁၁ – ၂၀၁၈ ရက္ေန႔နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီမွ ေန႕လည (၁၂း၃၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္း ညွိႏိွဳင္းအစည္းအေ၀းကို ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းတြင္က်င္းပၿပီး ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရး ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးပါသည္။
ပထမဦးစြာ ယင္းအစည္းအေ၀းသို႕ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္) ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသြားပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ တာ၀န္ရွိသူအသီးသီးက ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာညီလာခံ ေအာင္ျမင္ စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေသးစိတ္ အျပန္အလွန္ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားသြားပါ သည္။
ယင္းအစည္းအေ၀းသို႕ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးလူရယ္ဖိုးလူ ႏွင့္ ဦးကိုရယ္ ျပည္နယ္ပါတီနာယက ဦးေတာရယ္ ႏွင့္ ဦးခီးရယ္ ျပည္နယ္ ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ဦး၊ ဦးေဌးရယ္၊ ဦးေက်ာ္သင္း၊ ဦးေမာ္ရယ္၊ ဦးရဲ၀င္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္၊ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ ေဒၚေဒါရစ္ေလးႏွင့္ ေဒၚနန္းယဥ္ သီတာေထြး၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေမာင္ေရႊ၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒၚႏွင္းႏွင္းရီတို႕ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထာဝရ ေျမခ်စ္သူ