ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလူငယ္ လုပ္အားဒါနျပဳ

 

ပန္းတေနာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ခ႐ုိင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လူငယ္ေရးရာအဖြဲ႔တာဝန္ခံ ဦးစလင္းထြန္းဦးေဆာင္ေသာ ပါတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီမွစတင္ၿပီး ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ပိုင္းရပ္ကြက္ရွိ ေညာင္ပင္သာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ ျမက္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ လမ္းေျမႀကီးဖို႔ျခင္း၊ သစ္ပင္ခ်ဳံႏြယ္မ်ား ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းျခင္းစသည္ျဖင့္ စုေပါင္းလုပ္အားဒါန ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ စုေပါင္းလုပ္အားဒါနျပဳပြဲသို႔ ပန္း တေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္း သန္းႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးစလင္းထြန္းႏွင့္ လူငယ္ မ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေမာင္ခိုင္ျဖိဳး(ပန္းတေနာ္)