ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးအား BBCသတင္းဌာနမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း

 

ရန္ကုန္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္(ရန္ကုန္)တြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉နာရီက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးအား BBCသတင္းဌာနမွလာေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔လာေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အစရွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။