ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပုိင္း)ၿမိဳ႕နယ္နယ္ေျမတာဝန္ခံမိသားစုက ဗလာစာအုပ္ႏွင့္စာေရးကိရိယာမ်ားလွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္နယ္ေျမတာဝန္ခံေဒါက္တာေက်ာ္စိုး မိသားစုသည္ ယမန္ေန႕နံနက္ ၉ နာရီက ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ႐ံုးမွတစ္ဆင့္အမွတ္(၁၄)ရပ္ကြက္ အမွတ္(၂၅)အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း (ခြဲ)သို႕ ဗလာစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာ မ်ား လွဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လွဴဒါန္းရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေက်ာ္စိုးႏွင့္ဇနီး ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း)ခ႐ိုင္၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္ မတီဝင္ ေဒၚလဲ့လဲ့ေအး၊ သမီး မအိေျႏၵ ေက်ာ္စိုးမိသားစုတို႕မွ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁၄)ရပ္ကြက္ရွိ အမွတ္(၂၅) အေျခခံပညာမူလတန္း ေက်ာင္းခြဲရွိKGႏွင့္သူငယ္တန္းေက်ာင္း သား၊ေက်ာင္းသူ ၆၇ဦးအတြက္ လွဴဒါန္း ေသာ ဗလာစာအုပ္ ၁၅ ဒါဇင္၊ ခဲတံ ၁ဝ ဒါဇင္၊ေပတံ၊ ခဲဖ်က္၊ ခြၽန္စက္ စသည့္ စာေရးကိရိယာမ်ားအား ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိုး မိသားစုကိုယ္စား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွမ်ိဳးႏွင့္ ရပ္ကြက္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚအိအိသန္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ ႀကီး ေဒၚနႏၵာဝင္းတင့္ႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

စုိးမုိး(ဒဂံု-အေရွ႕)