ပြင့့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လပတ္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ပြင့္ျဖဴ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးခ႐ိုင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လပတ္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၉နာရီခြဲက ပြင့္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး၌ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ တိုင္း ေဒသႀကီး ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးေအာင္ႏိုင္က စိုက္ပ်ဳိးေရး ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ သည္မ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးရန္ႏိုင္စိုးႏွင့္ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးဆန္းထြန္းတို႔က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ တစ္လတာအတြင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ တို႔၏လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား၊ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက မိမိတို႔စည္း႐ံုးေရးနယ္ေျမအလိုက္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ နယ္ေျမအေျခအေနမ်ား၊ သိရွိလိုသည္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကရာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္ မတီဝင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္း ေရးမွဴးတို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး နံနက္ ၁၁ နာရီ ခြဲတြင္ အစည္းအေဝးၿပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္အစည္းအေဝးသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးရန္ႏိုင္စိုး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းေဇာ္(မေကြး)