ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးအမ်ိဴးသမီးညီလာခံက်င္းပေရးညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းအမ်ိဳးသမီးေရးရာညီလာခံ က်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ား ၊ ျမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံမ်ား လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၂:၀၀) နာရီအခ်ိန္က တိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အဆိုပါ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႕ ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဘ႑ာေရးမႈး ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးမင္းမိုး ရန္ကုန္တိုင္းအမ်ိဴ းသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစန္းစန္းဝင္ းပါတီဗဟိုေကာ္မတီေဒၚသင္းသင္းမိုး တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးျမင့္ႏွင့္ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌမ်ား ခရိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္အမ်ိဴးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
လုပ္ငန္းညိနိႈင္းအစည္းအေဝး အခမ္းအနားတြင္ ေ႐ွးဦးစြာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းအမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚစန္းစန္းဝင္းမွ တိုင္းအမ်ိဳးသမီးညီလာခံ က်င္းပမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား ခရိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္အမ်ိဴ းသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးသည္။
ထို႔ေနာက္ ဗဟိုအမ်ိဴးသမီးညီလာခံ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးျပီး တိုင္းညီလာခံတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖၾကမည့္ အကအဖြဲ႕မ်ား သံခ်ပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ အစမ္းေလ့က်င့္ၾကျပီး အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းခဲ႕ေၾကာင္း သိရွိရသည္။