ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္း အစည္းအေ၀း

 

ဒီးေမာ့ဆို – ႏိုဝင္ဘာ ၉

ယေန႔၉-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီ အခ်ိန္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္းအစည္းအေ၀းကို ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳ ေဆာင္) ကယားျပည္နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား သြားပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္တို႕ကအသီးသီးက ေရွ႕ဆက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမည့္ ပါတီကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပါတီလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမွဳ အေျခအေနမ်ားအသီးသီး ေဆြးေႏြးတင္ျပ ၾကပါသည္။ ယင္းေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ယင္းအစည္းအေ၀းသို႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္) ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးရဲ၀င္း၊ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ႏွင့္ ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြး လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးပီတာလင္း
ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေနာ္ေမရီယန္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝီလ်ံေဇာ္ထိုက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထာဝရ ေျမခ်စ္သူ