အုတ္တြင္းၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနမ်ားကို သုံးသပ္ေဆြးေႏြး

 

ပဲခူး ႏိုဝင္ဘာ ၇

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူ ခ႐ိုင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ အား ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္အေျခ အေနမ်ားကိုသုံးသပ္၍လိုအပ္သည္ မ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးလြင္ မင္းသိန္းက ခ်မွတ္ၿပီး အုပ္စုအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တာဝန္ယူလုပ္ ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ခြဲေဝေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုၾကည္(အုတ္တြင္း)