ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ အေျခခံအလုပ္သမားအေႏွးယာဥ္အသင္းသားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအားေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း

 

ဟသၤာတ-ႏုိဝင္ဘာ ၇

ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ဟသၤာေနျခည္ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာခန္းမ၌ အမွတ္ (၅၇ဝ) အေျခခံအလုပ္သမားအေႏွးယာဥ္ အဖြဲ႔အစည္းမွ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁ဝ၆ ဦးအား သီရိပ်ံခ်ီဦးေဌးဦးဇနီး ေဒၚနီနီဝင္းမိသားစု ႏွင့္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ႏွင့္ အေႏွးယာဥ္အသင္းတို႔ပူးေပါင္းၿပီး အဝတ္အထည္ႏွင့္စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴ ဒါန္းပြဲက်င္းပခဲ့သည္။
အဆုိပါလွဴဒါန္းပြဲတြင္ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးေဌးဦးကလွဴဒါန္းရျခင္းအေၾကာင္း ရွင္း လင္းေျပာၾကားၿပီး ဥကၠ႒ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးဦးစန္းေအာင္တို႔က အသင္း ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ အသင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔အေႏွးယာဥ္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံမွ အင္ အား၁၂ဝတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။