ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံ အႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊ(ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္)၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေ၀(ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္)၊ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း (ဗဟိုေကာ္ မတီ၀င္)ႏွင့္ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးမွ ပါတီဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ားမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေ၀းကို ေန႔လည္(၁၄း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

Rakhine USDP