ခလုံးေက်းရြာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ မီးေဘးသင့္သူကုိ ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္

 

တႏိုင္း ႏုိဝင္ဘာ ၇

ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ခလံုးေက်းရြာတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲအခမ္းအနား ကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝနာရီက ခလံုး ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ ဦး႐ူဝါးအိမ္၌ က်င္းပခ့ဲရာ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးျမင့္ကို၊ စီမံ ေရးရာ တာဝန္ခံဦးလဂ်ာဟ၊ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္တိုင္းရင္းသားေရးရာ တာဝန္ခံဦးဘစိန္၊ ေက်းရြာ ဥကၠ႒ ဦးရူဝါးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ယခုလ၁ရက္ က ေက်းရြာပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေတးလာ၏ေနအိမ္မီးေလာင္မႈ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမွေထာက္ပ့ံ ေငြက်ပ္ ၄ဝဝဝဝကို ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးဘစိန္က ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ဦးေတးလာကလက္ခံယူခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီမီးခံု-နန္းရီ