ကယားျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

လိြဳင္ေကာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၇

ကယားျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒မ်ား လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္း အေဝးကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝနာရီမွ မြန္းလြဲ ၁နာရီအထိ ျပည္နယ္ပါတီ ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းတြင္က်င္းပရာ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေသးစိတ္ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေဝးသို႕ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ ေအာင္သိန္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးကိုရယ္၊ ျပည္နယ္ပါတီနာယက ဦးေတာရယ္၊ ျပည္နယ္ယာယီ အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ျမင့္၊ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ဦး၊ ဦးေက်ာ္သင္း၊ ဦးေမာ္ ရယ္၊ ဦးရဲဝင္း၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္၊ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ ေဒၚေဒါရစ္ေလးႏွင့္ ေဒၚနန္းယဥ္ သီတာေထြး၊ေဘာလခဲခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာင္၊ လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးတူး ရယ္ႏွင့္ ဦးစူးရယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေရႊႏွင့္ ေဒၚႏွင္းႏွင္းရီ၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေနာ္ေမးရီယန္၊ ဖ႐ူဆို ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဆားရယ္၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေပါလူ၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒(ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္)ဦးစိုးရယ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးယုလြင္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ ေမာင္ညိဳႏွင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေလာရင္းတို႕ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)