သင္ပုန္းေခ်ာင္းကူး(ေရႊဆံပင္)ကိုယ္ထူကုိယ္ထ တံတားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေငြလွဴဒါန္း

 

ဝမ္းတြင္း ႏိုဝင္ဘာ ၅

ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရွာက္ေတာေက်းရြာအုပ္စု ဆင္ေသေကြ႕ ေက်းရြာ သင္ပုန္းေခ်ာင္းကူး(ေရႊဆံပင္) ကိုယ္ထူကုိယ္ထ တံတား လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ယေန႔တြင္ မိတီၴလာခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦး ထြန္းထြန္းဦး၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးျမေဌး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဥကၠ႒ဦးမ်ဳိးျမင့္သိန္း၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးေမာင္ေမာင္ခ်ဳိ၊ ဘ႑ာ ေရးမွဴးဦးေအာင္တင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားသြားေရာက္၍ အလွဴေငြက်ပ္ ၁၃ဝဝဝဝ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။