ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္သူမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

ေတာင္ႀကီး ႏိုဝင္ဘာ ၅

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ထြန္း၊ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္သိန္းေမာင္၊ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ဦးအာကာလင္း၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးစိန္ေလးေမာင္၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာထြန္းခိုင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ဳိးဆန္းတုိ႔သည္ ေဒသခံပါတီဝင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ သိမ္ကုန္း ေက်းရြာတြင္ ယခုလ ၃ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီ၌ အင္အား ၁ဝဝ ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ယႀကီးေက်းရြာတြင္ မြန္းလြဲ၃ နာရီ၌ အင္အား ၁၅ဝ ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ေညာင္ပင္ေကာက္ ေက်းရြာတြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီ၌ အင္အား ၃ဝဝ ႏွင့္လည္း ေကာင္း၊ တည္ပင္ေက်းရြာတြင္ မြန္းလြဲ ၁နာရီ၌ အင္အား ၁၅ဝ ႏွင့္လည္းေကာင္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေတြ႔ဆံုပြဲတက္ေရာက္လာသည့္ပါတီ ဝင္မိဘျပည္သူမ်ားကမိမိတို႔ေဒသအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာနယ္ေျမတာဝန္ခံႏွင့္ေဒသဦးစီး ဥကၠ႒တို႔က လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး ၾကသည္။

ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ထြန္း က ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ယႀကီးေက်းရြာ ဓႏုတိုင္းရင္းသား႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အကအဖြဲ႔အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း၊ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒က က်ပ္သုံးသိန္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေကာက္ေက်းရြာတြင္ ကာလသား၊ ကာလသမီးပ်ိဳမ်ား၊ သာေရးနာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နယ္ေျမတာဝန္ခံက အလွဴေငြက်ပ္တစ္ သိန္း၊ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒က က်ပ္သုံးသိန္း၊ တည္ပင္ေက်းရြာတြင္ ေတာင္႐ိုးတိုင္းရင္းသားေတာင္႐ိုးစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ က်ပ္တစ္သိန္း၊ ပအိုဝ့္တိုင္းရင္းသားပအိုဝ့္စာေပယဥ္ေက်းမႈ အတြက္ က်ပ္တစ္သိန္းတို႔ကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သန္းထူး(ေတာင္ႀကီး)