ႏ်ဴကလီးယားမူဝါဒသို႔ ျပန္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားသတိေပး

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲမႈဒဏ္ ကိုခံစားေနရသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ကို အေမရိကန္မွ ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ား ဖယ္ရွားမေပးလွ်င္ ေျမာက္ကိုရီးယား သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႀကိဳးစားမည့္လမ္း ေၾကာင္းေပၚသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြား လိမ့္မည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က သတိေပးထားသည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ပိုင္ဆိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္းက ဧၿပီလအတြင္းက ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေျမာက္လာမႈကို ရည္òန္း၍ ေျမာက္ကိုရီးယား သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရးကိုတည္ေထာင္ေတာ့မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

အကယ္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဘက္မွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့မေပးဘဲ ဆက္လက္တင္းမာေနမည္ ဆိုပါက ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ယခင္ ႏ်ဴကလီးယားမူဝါဒအတိုင္း ဆက္လုပ္သြားမည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္းက စင္ကာပူ၌ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္းႏွင့္ အေမရိကန္ သမၼတ ထရမ့္တို႔ေတြ႕ဆုံကာ သမိုင္းဝင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တိုးတက္မႈအနည္း ငယ္သာျဖစ္ထြန္းခဲ့ေသးသည္။ အေမရိကန္ဘက္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယား၌ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကင္းစင္ေရး အၿပီးသတ္မလုပ္ရေသးသေရြ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဖိအားေပးခဲ့သည္။
ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေမရိကန္ဆိုင္ရာေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအမည္ပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုးတက္လာေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ မႈမ်ားမွ မည္သို႔မွ် သဟဇာတ မျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ယခု ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ အေမရိကန္အေပၚ ေျမာက္ကိုရီးယား၏စိတ္ပ်က္လာမႈကို ေဖာ္ျပေနေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

-Ref: AFP