ျမန္မာ့ေဘာလံုးေလာကအတြက္ လုိအပ္သည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဟု ဖီဖာဥကၠ႒ေျပာ

ဦးေဇာ္​​ေဇာ္ႏွင့္ ဖီဖာဥကၠ႒ ေတြ႕ဆုံေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − MFF)

 

ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အင္ဖာတီႏိုက ျမန္မာ့ေဘာလံုးေလာက တိုးတက္ေရး လုိအပ္သည္မ်ား  ကူညီေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကြန္ဂရက္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အင္ဖာတီႏိုႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာ့ေဘာလံုးေလာ ကအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ဖီဖာက ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ျမန္မာလိဂ္ႏွင့္ လိဂ္ ေကာ္မတီတိုးတက္ေရး၊ အားကစားဆုိင္ရာ ေဆးပညာရပ္မ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာစသည့္က႑ အသီးသီးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဖီဖာက နည္းပညာႏွင့္ လုိအပ္သည့္ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို  ျမန္မာ့ေဘာလံုးေလာကအတြက္ ကူညီျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ေရး အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ေဘာလံုးေလာက  ပိုမိုအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစေရး   လိုအပ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ အျခားပံ့ပိုးမႈမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္  ဦးေဇာ္ေဇာ္က တင္ျပခဲ့ၿပီး ဖီဖာဥကၠ႒ကလည္း ကူညီပံ့ပိုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ေျပာၾကားသည္။

7Days