ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ၀င္သစ္မ်ားအား ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး တက္ေရာက္ႀကိဳဆို

 

ေအာင္လံ၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ သမၺဴလအေျခစို္က္ ေက်းရြာမ်ားမွာ ပါတီ၀င္ ၉၀၀ ခန္႔ဟာ ဒီကေန႔မွာပဲ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။
ပါတီ၀င္သစ္မ်ားသည္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား စုေပါင္းေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး ပါတီကို ၀င္ေရာက္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိုလည္း သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ အေျခအေနနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေျပာၾကားသြားခဲ့ၾကသည္။
ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းညြန္႔ေအာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား သြားေရာက္ၿပီး ပါတီ၀င္သစ္မ်ားအား ေႏြးေထြးရင္းႏွီးစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

USDP, Magway