ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူ မ်ားသို ့ဆန္အိတ္မ်ားေထာက္ပံ့

 

ရွမ္းေျမာက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၁

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) လာရွိဳးၿမိ ု ့နယ္ အီနိုင္းတိုက္နယ္အတြင္းမွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ( ၁၀၀၀) ခန္ ့တိုက္ပြဲေရွာင္ခိုလံုေနေသာ လာရွိဳ းၿမိ ု ့ရပ္ကြက္( ၁၂ ) မန္ဆူရွမ္းေက်ာင္းသို ့ရွမ္းျပည္နယ္ ( ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖံြ ့ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဆန္ (၁၀) အိတ္;ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ ကေလးမ်ားျမွင့္တင္ေရးအသင္း (MWCDF ) မွ ဆန္ (၅ ) အိတ္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ျခင္းကို ေအာက္တိုဘာ (၃၁) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီက အဆိုပါဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း သီရိမဂၤလာဓမၼာရံုတြင္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါတိုက္ပြဲေရွာင္မ်ားမွာ အီနိုင္းတိုက္နယ္အုပ္စုအတြင္းမွ အိမ္ေထာင္စု ( ၂၁၀ ) နွင့္ ဆက္စပ္ဧရိယာ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ အိမ္ေထာင္စု ( ၄၆ ) စု စုစုေပါင္းလူဦးေရ တစ္ေထာင္ခန္႔သည္ ေအာက္တိုဘာ (၂၉) ရက္က ေရာက္ရွိၿပီး ယေန ့ထိ ခိုလံုလ်ွက္ရွိေၾကာင္း
အီနိုင္းတိုက္နယ္ေက်းရြာအုပ္စုသည္ လားရွိးၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (၉) မိုင္ခန္ ့သာ ကြာေဝးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

credit >>> u hla maung