မင္းဘူးၿမိဳ႕ႏွင့္စကုၿမိဳ႕႐ွိ လူမႈေရးအသင္းမ်ားသုိ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးမွ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္း

 

31.10.2018.

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ စကုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အသင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျဗဟၼစိုရ္အသင္းနွင့္ျမတ္ေစတနာအသင္းသို႕ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ ဗဟိုပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး၊ တိုင္းပါတီဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး ၊ တိုင္းဘ႑ာေရးမွဴ း ဦးႀကည္ထြန္း၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ႏွင့္ ဦးေက်ာ္သူဦး၊ ဦးေအးသူ၊ ျမိဳ႕နယ္ဥကၠဌဦးေက်ာ္ဝင္းျမင့္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါလ်က္ ျမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားနွင့္ရင္းနွီးစြာေတြ႕ဆုံျပီးဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး+ ေဒၚခင္မ်ိဴးေဌး မိသားစုမွ အလွဴေငြ တသိန္းက်ပ္စီ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။