ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္က်င္းပ

 

ကေလး ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးခ႐ိုင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝနာရီတြင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံး၌က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းအမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီဝင္ ၁၇ဝေက်ာ္ တက္ ေရာက္၍ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးတင္လိႈင္ကအမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ဆန္းဝင္းက တက္ေရာက္လာေသာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအား အစုအဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ျဖင့္ မိမိတို႔အမ်ိဳးသမီးဘဝျမင့္မားတိုး တက္လာေစေရးကို ေဆြးေႏြးကာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ ရန္တင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအား အစုအဖြဲ႕အလိုတ္ဖတ္ၾကား တင္သြင္းျခင္း၊ သဘာပတိက မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳေၾကာင္းေျပာ ၾကား၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားကာ တက္ ေရာက္လာေသာ အမ်ဳိးသမီးပါတီဝင္မ်ားက’ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့’ သီခ်င္းျဖင့္ သံၿပိဳင္သီဆို၍အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သီဟသူ(ကေလး