ျမင္းျခံၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင္ Door to Door ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားကူညီေဆာင္ရြက္

 

ျမင္းျခံ ေအာက္တိုဘာ ၂၉

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ မ်ားေနထိုင္ရာ သေျပသာေက်းရြာ ႏွင့္ကြၽန္းဦးေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔က တစ္အိမ္တက္ဆင္း (Door to Door) သြားေရာက္ကာ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံမည့္ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ သန္းဝင္းအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးရာ၌မဲေပး မမွားေစရန္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးသယ္ပိုးထမ္း ေဆာင္သြားမည့္အေၾကာင္း စသည္ တို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျပည္သူႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေဒါက္တာသန္းဝင္းႏွင့္အတူ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီတိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာေဒၚသိဂႌေအာင္ ႏွင့္ ေဒၚသန္းသန္းေအး ဦးေဆာင္ ေသာတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္ မ်ားႏွင့္သီဟေသြးလူငယ္အဖြဲ႕မ်ား က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ(မႏၲေလး)