ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ေရး လုပ္ငန္းညိွႏိွဳင္းအစည္းေဝးျပဳလုပ္

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေအာင္နိုင္ေရးအစည္းေဝးကို (30.10.2018) ရက္ေန႔ (9) နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုး၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းလိႈင္ၿငိမ္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုးေအးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နိုင္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Crd;