မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္

 

မအူပင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူ ပင္ခ႐ိုင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သည္ ပါတီစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲက မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ထနီး ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္ဦးစိုးလြင္ေနအိမ္၌ ထနီးေက်း ရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ရြာခြဲေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ေက်းရြာ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားအားေတြ႕ဆုံလ်က္ ပါတီလုပ္ ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံရာသို႕ မအူပင္ ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအတြင္းေရး မွဴးဦးရန္ႏိုင္၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေသာင္း ဒန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းစိုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ထနီး ေက်းရြာအုပ္စုရြာခြဲ ၁၅ ရြာမွ ရြာခြဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ထနီးေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးေမာင္ေဇာ္(မအူပင္)