ဒဂုံၿမိဳ႔သစ္(ေတာင္ပုိင္း)ၿမိဳ႔နယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝတ္စံုေပးအပ္

 

ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဝတ္စုံေပးအပ္ပြဲကို ယမန္ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီတြင္က်င္းပရာ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဒၚစန္းစန္းဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ေဒၚစန္းစန္းေဌး ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ေဒၚစန္းစန္းေဌးက အစည္း အေဝးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ရပ္ကြက္ မ်ားမွျပန္လည္တင္ျပၿပီး ပါတီဗဟို ေကာ္မတီဝင္ေဒၚစန္းစန္းဝင္းက ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကို ရပ္ကြက္အလိုက္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး၍ တက္ေရာက္ လာေသာ ရပ္/ေက်းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အား ပါတီဝတ္စုံမ်ားေပးအပ္ကာ အစည္းအေဝးကို႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း(ဒဂံုေတာင္)