တာေမြၿမိဳ႔နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမ်ဳိးဝင္းေက်ာ္ႏွင္႕အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ရပ္ကြက္ႏွစ္ခုသို့သြားကာ လူထုႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းဦးမ်ဳိးဝင္းေက်ာ္ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္ မ်ားသည္ ယမန္ေန႔က ရပ္ကြက္ ႏွစ္ခုသို႔သြားကာ လူထုႏွင့္ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
”ဒီေန႔ ညေနပိုင္းမွာေတာ့ ေက်ာက္ေျမာင္းအေရွ႕နဲ႔ ေက်ာက္ ေျမာင္း အထက္ရပ္ကြက္ႏွစ္ခုကို သြားေရာက္ၿပီး လူထုနဲ႔ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးမ်ဳိးဝင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယခုလအတြင္း၌ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႔ခြဲသို႔ တရားဝင္အေၾကာင္း ၾကားထားၿပီး လူထုေဟာေျပာပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာအားသည္ အတိအက်တင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

TT