ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

 

ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္(ရန္ကုန္)တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီပြားေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးခဲ့သည္။