၂၀၁၉ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ထိုင္းအတိုက္အခံပါတီက ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္

၂၀၁၉ တြင္ က်င္းပရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ အဓိက အတိုက္အခံပါတီ Puea Thai Party က တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႐ံုးခ်ဳပ္၌ ရာခ်ီေသာ ပါတီအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ ပါတီေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ေမလတြင္ Puea Thai Party ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး စစ္တပ္အာဏာသိမ္းကတည္းက ထိုင္းႏုိင္ငံ ၌ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တား ျမစ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ထိုင္းအာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရက လာမည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီမွ ေမလအတြင္း က်င္းပဖြယ္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ တားျမစ္ခ်က္ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပန္လည္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။

Puea Thai ပါတီ၏ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈတြင္ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗီ႐ိုဂ်္ပိုအင္ အသက္(၈၄)ႏွစ္ကို ပါတီေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ျပန္ႏုိင္ငံေရးသမား ဖူသမ္ဗာခ်ာယာခ်ိဳင္ အသက္ (၆၄)ႏွစ္ကို ပါတီအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီ၏ အမာခံအဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသမီး ဆူဒါရတ္ ကီယူရာဖန္ အသက္ (၅၇)ႏွစ္ကို ပါတီစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္္မတီဥကၠ႒ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ပါတီကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ရာထူး အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။

ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ား အတြင္း Puea Thai Party ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္ ျဖဳတ္ခ်ခံရကာ ၂၀၀၆ စစ္အာဏာသိမ္းမႈတြင္ ယင္းပါတီ ဦးေဆာင္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္အစိုးရ ဖယ္ရွားခံရၿပီး ၂၀၁၄ စစ္အာဏာသိမ္းမႈတြင္ ယင္းပါတီဦးေဆာင္သည့္ သက္ဆင္၏ညီမ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္အစိုးရ ဖယ္ရွားခံရသည့္ မွတ္တမ္းရွိခဲ့သည္။

 ‘‘အရင္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ဖ်က္ဆီးဖို႔ ႀကိဳးစားတာေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈနဲ႔ ဒီအခက္အခဲေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္’’ဟု ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးသစ္ ဖူသမ္က မီဒီ ယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။  —Ref: Reuters