ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

 

ေပါက္ေတာ ေအာက္တိုဘာ ၂၈

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီမွဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံ အႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္၈နာရီတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားသို႔ျပည္နယ္ ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕ နယ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ရပ္/ေက်းအမ်ဳိးသမီးေရးရာပါတီ ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္း အနားကိုသဘာပတိအဖြဲ႕မွေနရာယူ ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆိုဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီကမိတ္ဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးၿမိဳ႕နယ္ပါတိီဥကၠ႒က ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပရသည့္ရည္ ႐ြယ္ခ်က္အေသးစိတ္ကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္လာၾက ေသာ ရပ္/ေက်းအမ်ဳိးသမီးကိုယ္ စားလွယ္မ်ားမွအစုအဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ျဖင့္ စာတမ္းမ်ားျပဳစုခဲ့သည္။

အခမ္းအနားဒုတိယပိုင္းတြင္ စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ ျမႇင့္ တင္ေရးစာတမ္းကို မၫြန္႔ၫြန္႔စိန္ ကလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈႏွင့္လူမႈစီးပြား ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစာတမ္းကို မျမတ္ႏိုးေဝကလည္းေကာင္း၊အမ်ဳိး သမီးထုအတြင္းအမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိ ဂုဏ္၊ ထိန္းသိမ္းေရး၊ အမ်ဳိးအမီး မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေရစာတမ္းမ်ားကိုပါတီဝင္မွလည္း ေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးပါတီဝင္သစ္ မ်ား စုေဆာင္းေရးႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စဥ္ ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ ေပးေရးစာတမ္းကို မခင္ခင္စိုး ကလည္းေကာင္း ဖတ္ၾကားတင္ သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိး သမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ေတြ႕ရိွခ်က္ မ်ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပါတီဥကၠ႒ ကလည္းေကာင္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ သဘာပတိေဒၚမေဂါက္ကမွတ္တမ္း တင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ ေရွ႕လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ မွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကား ကာအမ်ဳိးသမီးလူငယ္အဖြဲ႕မွ”ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့” ေတးသီခ်င္းျဖင့္ သံၿပိဳင္သီဆို၍ အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၂နာရီခြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။