ရေသ႔ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံအၾကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

 

ရေသ႔ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံအၾကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၈.၁၀.၂၀၁၈ ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁၁း၀၀) နာရီမွ ေန႔လည္ (၁၅း၀၀) နာရီအခ်ိန္ထိ ျမိဳ႕နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌႏွင္႔ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၁၅၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အခမ္းအနားကို အပိုင္း (၃) ပိုင္းခြဲၿပီးက်င္းပရာ အခမ္းအနား အစီအစဥ္ပထမပိုင္းတြင္ သဘာပတိအဖြဲ႕မွေနရာယူျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အလံအားအေလးျပဳကာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆိုဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး စစ္ေတြခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသိန္းထြန္းကအဖြင္႔အမွာစကား ေျပာၾကာျခင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္ အမ်ိဳးသမီေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒၚယမင္းဟန္မွ အမ်ိဳးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပရျခင္းအားရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး သဘာပတိအဖြဲ႕ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္အခမ္းအနားအစီအစဥ္ ဒုတိယပိုင္းအရ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အစုအဖြဲ႕ (၄)ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေပးျပီး ေခါင္းစဥ္(၄)ခုအား တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီ ေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။ အခမ္းအနားအစီအစဥ္တတိယပိုင္းအရ သဘာပတိအဖြဲ႕ျပန္လည္ေနရာယူျခင္း အစုအဖြဲ႕မ်ားမွေဆြးေႏြးခ်က္ျဖင္႔ရရွိလာသည္႔စာတမ္းမ်ားဖတ္ၾကားျခင္း အစုအဖြဲ႕(၁)မွ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ ျမွင္႔တင္ေရးစာတမ္းကို ဆင္ပိုက္ ေက်းရြာမွ မခင္ခ်ိဳခ်ိဳကလည္းေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႕(၂)မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀လံုျခံဳမွဳ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမွဳႏွင္႔ လူမွဳစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစာတမ္းကို အငူေမာ္ေက်းရြာမွ မစုစုလွိဳင္ ကလည္းေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႔(၃)မွ အမ်ိဳးသမီထုအတြင္းအမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္၊ ထိန္းသိမ္းေရး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင္႔အေရးမ်ားကို ယဥ္ေက်းမွဳဓေလ႔ထံုးစံမ်ားႏွင္႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး စာတမ္းကို ရေသ႔ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ကူေတာင္ေက်းရြာမွ မျဖဴျဖဴဇံ ကလည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔(၄)မွ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္သစ္စုေဆာင္းေရးႏွင္႔ ၂၀၂၀ ျပည္႔ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီ၀င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ႔က်င္႔ပ်ိဳးေထာင္ ေပးေရးစာတမ္းကို ရေသ႔ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ အငူေမာ္ေက်းရြာမွ မျဖိဳးႏွင္းေ၀ ကလည္းေကာင္း အသီးသီးဖတ္ၾကား တင္သြင္းျခင္း စာတမ္းမ်ားႏွင္႔ေရွ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင္႔အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို သဘာပတိအဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားျပီး အခမ္းအနားကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳး သီခ်င္းကို သံျပိဳင္သီဆိုကာ အခမ္းအနားကို ေန႔လည္ (၁၅း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ရုတ္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။

Rakhine USDP