ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

 

ဖ်ာပုံ ေအာက္တိုဘာ ၁၈

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိး သမီးညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္း ပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာတိုင္းေဒသ ႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးÓဏ္လင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္သန္းတို႔ က အမွာစကားအသီးသီးေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအမ်ဳိးသမီးေရး ရာတာဝန္ခံ ေဒၚအိအိေခ်ာက က်င္းပ ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိး သမီးအင္အားစုမ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအင္ အားမ်ားတိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္ စုစည္းလႈပ္ ရွားမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရးက႑မ်ား ၏အေျခအေနမ်ား အက်ယ္တဝင့္ေျပာ ၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရး၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးက႑ ျမင့္တင္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဘဝလုံျခံဳေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘဝလုံျခံဳ ေရးေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ဳိး သမီးေလးဦးတို႔က ဖတ္ၾကားခ့ဲသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသုိ႔ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေကာ္မတီဝင္မ်ား ၂ဝဝ ေက်ာ္ တက္ ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္စုိးမုိး(ဖ်ာပုံ)