ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမႈးႏွင္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားရပ္ေက်းဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု။

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီအေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ႏွင့္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္မွရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမႈးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲဝတ္စံုေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကိုေအာက္တိုဘာလ(၁၈)ရက္ေန႕လည္(၁၂)နာရီကရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီေကာ္မတီရံုးတြင္က်င္းပသည္။
အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမႈးေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ရန္ကုန္တိုင္းတာဝန္ခံဦးခင္ရီရန္ကုန္တိုင္းပါတီဥကၠဌပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ေမာင္စိုးႏွင့္ဗဟိုပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားတိုင္းႏွင့္ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအေရွ႕ပိုင္းႏွင့္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္မွျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ားရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။
အစီအစဥ္အရနိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆို၍အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ျပီးရန္ကုန္တိုင္းပါတီဥကၠဌဦးခင္ေမာင္စိုးမွအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ယေန႕ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားကိုပထမအၾကိမ္ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္၍ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္းမိမိတို႕ပါတီသည္ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ပါတီျဖစ္ေသာ္လည္းယခုအခါျပိဳက္ဘက္ပါတီအျဖစ္ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းထို႕ေၾကာင့္ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားသည္အဓိကက်၍အလုပ္လုပ္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္းမိမိတို႕ရပ္ကြက္၏ကိစၥအဝဝတြင္ေရွ႕ကပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ရန္ကုန္တိုင္းတာဝန္ခံဦးခင္ရီမွအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ႏွင့္အနိုင္႐ရွိဖို႕ျဖစ္ေၾကာင္းထို႕ေၾကာင့္ျပည္သူႏွင့္တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ေနသည့္ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္အဓကက်သည့္ပါတီ၏အင္အားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းထို႕ေၾကာင့္ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီမ်ားသည္အေတြ႕အၾကံဳဗဟုသုတၾကြယ္ဝဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္းသို႕မွသာပါတီေအာင္နိုင္မႈရရွိျပီးနိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူကိုအလုပ္အေက်ြးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းသို႕ျဖစ္၍ယေန႕ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ဗဟိုအဆင့္မွရင္းႏွီးေႏြးေထြးစြာလာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမႈးႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားမွရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားကိုျမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္အလိုက္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးဝတ္စံုမ်ားေပးအပ္ျပီးေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားရုပ္သိမ္းခဲ႕ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ထိန္ဝင္း(YGN)