ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးညီလာခံအားႀကိဳဆုိေသာအားျဖင့္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကုသိနာ႐ုံေတာင္ေတာ္ျမတ္တြင္ စုေပါင္းသန္႕ရွင္းေရးလုပ္အားေပး

 

ေက်ာက္ႀကီး ေအာက္တိုဘာ ၁၇

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ ငူခ႐ိုင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာႏွင့္ လူ ငယ္ေရးရာအလိုက္ တာဝန္ခံမ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးလွဘုန္း ဦး ေဆာင္၍ ပါတီဝင္အင္အား ၃ဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးညီလာခံ အား ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ကုသိနာ႐ံု ေတာင္ေတာ္ျမတ္ပတ္ဝန္းက်င္သန႔္ ရွင္းသာယာေရးအတြက္ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီထိစုေပါင္းသန္႕ရွင္းေရးေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႀကီး(ေက်ာက္ႀကီး)