အုတ္တြင္းျမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးဝင္းျမင္႕ ကုန္းသာယာေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

အုတ္တြင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၆

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအုတ္တြင္း ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ေတာင္ငူျမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးႏွင့္ ခ႐ိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၁ဝနာရီေက်ာ္တြင္ ေတာပု ေက်းရြာအုပ္စု ကုန္းသာယာေက်း ရြာေန ဦးတင္ေမာင္ေထြးေနအိမ္၌ ေဒသခံမဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ ၾကျပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဟာ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ကိုအေျချပဳ၍ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္လာေသာအသင္းမွ ျဖစ္ေပၚ လာေၾကာင္း ဆက္လက္၍လည္း ျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျပာမဟုတ္လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဝင္ မ်ားကိုလည္း စီမံခန္႕ခြဲမႈသင္တန္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးသင္တန္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအတတ္ပညာသင္တန္း၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာသင္တန္းစသျဖင့္ သင္တန္းေပါင္းမ်ားစြာေပး၍ လူ ေတာ္လူေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပး ေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေလ့လာ ေရးခရီးစဥ္မ်ားပါ ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီတြင္ ေအာက္ေျခ မွအစစနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေၾကာင့္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္အဝရွိေစ လိုေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးဝင္း ျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ အုတ္တြင္းျမိဳ႕ နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးႏိုင္ဝင္းကျပည္သူမ်ားမဲေပးလွ်င္ မမွားေစရန္အတြက္ မဲထည့္ပုံနည္း စနစ္မ်ားရွင္းျပခဲ့ၿပီးမိမိရပ္ရြာအတြက္ အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္ေပးမည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အရည္အခ်င္းရွိ သည့္အက်င့္စ႐ိုက္ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို မိမိ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာစုံစမ္းၿပီး မွန္ကန္ စြာမဲေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာ ၾကားၿပီး ေနာက္ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦး က အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုၾကည္(အုတ္တြင္း)