ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊အမ်ဳိးသမီးညီလာခံအၾကဳိနွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ။

 

၁၆.၁၀. ၂၀၁၈​ေန႔ နံနက္​ ၉နာရီအခ်ိန္​ ဧရာဝတီတိုင္း​ဒသျကီး၊ လပြတၱာခ႐ိုင္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားကို ေရွးဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအေလးျပဳျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆို၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ မွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသျကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴ းမွ လမ္းၫြန္အမွာစကားေျပာၾကားကာ၊ တိုင္းေဒသျကီးပါတီေကာ္မတီဝင္
အမ်ဳိးသမီးေရးရာတြဲဖက္တာဝန္ခံမွ ညီလာခံက်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ျပီး ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမွ ညီလာခံအႀကိဳ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပမည့္အစီအစဥ္မ်ားအားရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ အစီအစဥ္အရ အစုအဖြဲ႔အလိုက္ စာတမ္း ( ၄) ေစာင္အား ဖတ္ျကားတင္ျပခဲ႔ျပီး ျမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွူး မွ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ ႏွင့္ ဗဟိုအမ်ိိဳးသမီးညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည့္ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း မ်ားအား ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ႔ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ သဘာပတိမွ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳ ျခင္း ႏွင့္ ေရွ႔ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ မွ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကုိ “ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့” ေတးသီခ်င္းအား သံၿပိဳင္သီီဆို၍ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ရုတ္သိမ္းခဲ႔ပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားကုိ တိုင္းပါတီ အတြင္းေရးမွူး ဦးဝင္ကိုကို ၊ တိုင္းပါတီ ေကာ္မတီဝင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တြဲဖက္တာဝန္ခံ ေဒၚစိုးစိုးရီ ၊ ခရိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးလွိဳင္ဦး ၊ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခ်စ္သိန္း၊ ဦးအုန္းေက်ာ္၊ ဦးျမင့္ေဆြ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေအာင္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴ း ဦးေအာင္ေဇာ္လိွဳင္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်း ပါတီ
ဥကၠ႒ မ်ားနွင့္ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံကုိယ္စားလွယ္( ၁၅၀ )ဦးတက္္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။