မုိင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကၽြန္းေတာရြာ (၆) မုိင္ ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆုံရြာ (၁၀) မုိင္ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမာ်းကုိ ဗလာစာအုပ္မ်ား အျဖဴ / အစိမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

 

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ခရိုင္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းခတၱိယ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးဒါဝိဒ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းမိုးေဇာ္ဦး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား | ရပ္ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ား လိုက္ပါ၍ ယေန႔ (၁၆•၁၀•၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ မုိင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်တီအုပ္စု ကြ်န္းေတာရြာ (၆) မိုင္၊ ေခ်ာင္းဆံုရြာ (၁၀) မိုင္ရွိ (အ• မ •က ) ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား/ သူ မ်ားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေက်ာင္းသံုးဗလာစာအုပ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းဝတ္ အျဖဴ / အစိန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတင္းစုံ