ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

 

ဘုတလင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟို အမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားကို အပိုင္းသံုးပိုင္း ခြဲ၍ က်င္းပရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အလံအား အေလးျပဳၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆိုကာ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အခမ္းအနားပထမပိုင္းတြင္ သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေနရာယူ ၿပီးေနာက္ မံုရြာခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္တိုးက ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚပပ သင္းက ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားဒုတိယပိုင္းတြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအလိုက္ အစုအဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ဖြဲ႔စည္းကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခန္း က႑ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘဝလံုျခံဳမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးထုအတြင္း အမ်ဳိး ဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံႏွင့္အညီအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးပါတီဝင္သစ္မ်ားစုေဆာင္းေရးႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးေရးစာတမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးျပဳစု၍ ဖတ္ၾကားတင္ သြင္းခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတတိယပိုင္း ျပန္လည္က်င္းပရာတြင္ အစုအဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ က ေဆြးေႏြးတင္သြင္းခဲ့ေသာေဆြးေႏြးခ်က္၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သဘာ ပတိႀကီးက အစည္းအေဝးအတည္ျပဳခ်က္ရယူ၍ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဘုတလင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းလိႈင္က အခမ္းအနား နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာ ၾကားကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့ သီခ်င္းျဖင့္ အခမ္းအနားကို ၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မံုရြာခ႐ိုင္တာဝန္ခံ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ေအာင္၊တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႔ေဌး၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္တိုး၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးစိန္ဝင္းလိႈင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကၿပီး ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္တီဝင္မ်ားႏွင့္ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ကိုယ္စား လွယ္ ၁၂ဝ စုစုေပါင္းအင္အား ၁၆ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေရႊက်ီစု(ဘုတလင္)