ခြဲမထြက္ေရးႏွင့္ ခြဲထြက္စရာမလိုသည့္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေရး မ်ားစြာအေရးႀကီးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုမွခြဲမထြက္ေရးႏွင့္ ခြဲထြက္စရာမလိုသည့္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေရး မ်ားစြာအေရးႀကီးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔အစည္းအေဝးမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ NCA လက္မွတ္ထုိးတိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သူမ်ား တက္ေရာက္ေသာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခ်က္သံုးခ်က္ အေလးထား ေျပာၾကားရာ ခြဲမထြက္ရကိစၥကို ပထမဆံုးေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥေျပလည္မႈမရ၍ ၂၀၁၇ ေမလက က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး၌ ခြဲမထြက္ေရးဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးစသည့္ ကိစၥမ်ားကို သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီးမွ ခ်န္လွပ္ခဲ့ရသည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စု၏ လက္ရွိတည္ရွိမႈကို လက္ခံထားပါက ခြဲမထြက္ေရး သည္ ျပႆနာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုကို ဦးတည္ၿပီး ခိုင္မာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီေနရာမွာ ခြဲမထြက္ေရးက အေရးႀကီးသလို ခြဲမထြက္ခ်င္တဲ့၊ ခြဲထြက္စရာမလိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးျဖစ္လာ ေအာင္ အားလံုးလက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ကလည္း အင္မတန္အေရး ႀကီးတယ္ဆိုတာကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ စိုးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္တည္လာေစခဲ့တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းအျဖစ္အပ်က္ေတြကို ကၽြန္မတို႔အသိအမွတ္ ျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအတိတ္သမိုင္းကေန ႐ုန္းထၿပီး အားလံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ဆီကို ဆက္လက္ဦး တည္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖို႔ အေရး ႀကီးပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

စိုးရိမ္မႈကိုယ္စီရွိေနျခင္းကို ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေရးႀကိဳးစားရာတြင္ လက္ရွိ ၂၁ ရာစုအေျခအေနကို လက္ေတြ႕က်က် ႐ႈျမင္ၾကရန္၊ အနာဂတ္ကို မ်က္ႏွာမူၾကရန္ ၎ က ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအျပင္ ျပည္နယ္အလိုက္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရန္လည္း အေရးႀကီးသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ အားလံုးလိုခ်င္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ပံုေဖာ္ႏုိင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေလးထား ေျပာၾကားသည္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး                                                                   စိတ္ကူးပံုေဖာ္ရာတြင္ လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစားရန္လို အပ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

‘‘ကၽြန္မတို႔ ဖက္ဒရယ္အိပ္မက္ကို ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မွာလဲဆိုတာကို လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ စိတ္ကူးစံျပဳဖက္ဒရယ္အိပ္မက္က တစ္ဖက္မွာ ရွိေနၿပီး ဒီကေန႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အရွိတရားကလည္း တစ္ဖက္မွာရွိေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုအၾကားမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း ရင္းခံေတြကို တစ္ခုခ်င္း ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္း ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခလည္းရွိ၊ လက္ေတြ႕လည္းက်၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးဖို႔လည္း အဆင္ေျပႏုိင္မယ့္အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ကၽြန္မတို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ကို တံု႔ဆုိင္းေစသည့္အဓိ ကအခ်က္ျဖစ္ေသာ ခြဲမထြက္ရ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)ဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစး ဖိုးတို႔ကလည္း ၎တို႔မိန္႔ခြန္းတြင္ အေလးထားေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ တြင္ ခြဲမထြက္ရအခ်က္ ထည့္ရန္ လိုဟု တပ္ခ်ဳပ္ေျပာ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးရခက္ေနသည္ဆိုသည့္ ခြဲမထြက္ရစကားသည္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ စကားရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အာမခံခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ က ေျပာသည္။ ‘‘လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ရာမွာ အၿမဲဦးတည္ထားရမွာက တို႔တာဝန္ အေရး သံုးပါးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲေရးကို ဦးတည္တဲ့ကိစၥေတြကို မူလေဆြးေႏြးမႈမွာ ကတည္းက ေရွာင္ရွားဖို႔လိုမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။ ျပည္ေထာင္စု၏မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းကိုမဆို  ျပည္ေထာင္စုက ခြဲထြက္ျခင္း မျပဳရဟု ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၌ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအစျဖစ္ေသာ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚမႈတြင္လည္း တို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးကို လိုက္နာရန္၊ ခြဲထြက္ေရးကို မေျပာရန္ သေဘာတူ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကို အမွတ္ရရန္ လိုသည္ဟုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာသည္။ ‘‘ဒါေၾကာင့္ ခြဲမထြက္ရဆို တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကို ထည့္ သင့္၊ မထည့္သင့္ အျငင္းပြားေန စရာမလိုပါဘူး။ NCA ရဲ႕အေျခခံ မူ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕အေျခ ခံမူေတြအရ ထည့္ကိုထည့္ရမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာလို ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဥပေဒကဲ့သို႔ သေဘာသက္ေရာက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္လည္း ခြဲမထြက္ရဆိုသည့္ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားမွသာ ျပည့္စံုမည္ဟု တပ္ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ ‘‘ခြဲမထြက္ရ ဆိုတဲ့တားျမစ္ ခ်က္ကို ထည့္သြင္းရျခင္းဟာ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေျပာသလို တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေပၚ မယံုၾကည္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရရွည္အတြက္ အာမခံ ခ်က္အျပည့္ရွိေစဖို႔ ယံုၾကည္ခ်င္ လို႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး သံသယကင္းကင္းနဲ႔ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေပၚမွာ အတူတကြ လက္တြဲခ်င္လို႔သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္’’ ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကဆိုသည္။

NCA ကို တလြဲအသုံးမခ်ရန္ တပ္ခ်ဳပ္ေျပာ

‘‘ RCSS(SSA) အဖြဲ႕ဟာဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအ ေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလာတဲ့၊  ဦးခြန္ဆာေခါင္းေဆာင္တဲ့ (MTA)အဖြဲ႕က ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္ေန႔မွာ အစိုးရထံ လက္နက္အပ္ႏွံၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာရာကေန ဇန္္နဝါရီလအကုန္မွာ ျပန္လည္ခြဲထြက္ေတာခိုခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါ တယ္။ NCA စာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး ႏုိင္ငံေရးလက္နက္အင္အား၊ လူအင္အား တည္ေဆာက္မႈ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ နယ္ေျမထက္ အဆမ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ၿပီး နယ္ေျမတည္ေဆာက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ ေနလို႔ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ NCA ကို တလြဲအသံုးမခ်ဖို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ တလြဲအသံုး ခ်ရင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု ရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ တာဝန္ရွိတဲ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္’’ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ဖက္ဒရယ္ကို ရွာေဖြရာ၌ ခြဲထြက္ ေရး၊ ခြဲမထြက္ေရးကိစၥႏွင့္ဆက္ စပ္ထားရန္မလိုဟု KNU ဥကၠ႒ ေျပာ

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ လို အပ္သည့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားကို  ရွာေဖြရာတြင္ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရး၊ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး၊ အာဏာခြဲေဝေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ပတ္သက္ေသာ မူသေဘာ မ်ားကို ရွာ ေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူ တူးေစးဖိုးက ေျပာသည္။

‘‘ဒါေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္မူကို ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာ ခြဲထြက္ေရး၊ ခြဲ မထြက္ေရးဆိုတဲ့ကိစၥမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္ စပ္ထားစရာ မလိုပါဘူး။ စိုးရိမ္ စိတ္ရွိမယ္ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဟာ ဘယ္လိုမ်ိဳး အခြင့္အေရး လည္းဆိုတာကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။ KNU ဥကၠ႒သည္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕ကိုယ္စား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား လိုလားသည့္ကိုယ္ ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုး က ရွင္းျပရာတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းမပါဝင္ေပ။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္က ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုအတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္နယ္မ်ားက က်င့္သံုး ရမယ့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဒါကို ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ က်င့္သံုး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုတာ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔ သဟဇာတရွိရွိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ဆက္တည္းမွာလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ယႏၲရားလည္း ပါရွိ ေနမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆို သည္။

ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိေရးသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွစ္(၇၀)ေက်ာ္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု KNU ဥကၠ႒က ေျပာသည္။ တုိင္းရင္းသား မ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားရရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာ၌ လက္ရွိတြင္ အခက္အခဲႀကံဳေနရ ေၾကာင္း ၎ က ဆိုသည္။ ယင္းအခက္အခဲကို လက္ေတြ႕က်စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး သည္ အားလံုးလိုလားသည့္ ဒီမို ကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေနသည္ဟု KNU ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

သတၱိရွိရွိျဖင့္ မဆံုးျဖတ္ၾကပါက ျပည္သူအေပၚ တာဝန္ေက်မည္ မဟုတ္ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သတိေပး

ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာမူ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား သတၱိရွိစြာ ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ရယူရာတြင္ လက္ေတြ႕ က်ရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အေလးထားေျပာၾကား သည္။ ဘက္အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္သိမႈရွိၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီကေန႔လို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္လာတဲ့ အစည္းအေဝးမွာ သေဘာတူညီခ်က္ ေတြ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔၊ ကၽြန္မတုိ႔အားလံုး မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔၊ ကၽြန္မတို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔၊ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန ထြက္ေပၚလာမယ့္ ရလဒ္ေတြဟာ လက္ေတြ႕က်က် ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္ ဆိုတာကို ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔ အထူးပဲ အေရးႀကီးပါတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္သည့္ အစည္းအေဝး မ်ိဳးတြင္ သတၱိရွိစြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်မွတ္ႏုိင္ပါက ျပည္သူမ်ား အေပၚ တာဝန္မေက်ရာ ေရာက္ေစႏိုင္သည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က သတိေပးသည္။

‘‘စစ္ေျမျပင္မွာ အသက္စြန္႔ၿပီး တိုက္ခိုက္ၾကႏိုင္ဖို႔ သတၱိလိုသလို ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးလွတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ရာမွာ စိတ္ ရင္းေစတနာမွန္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ဖို႔ လည္း သတိၱလိုပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္သေဘာ တူညီမႈမရႏုိင္ေသး၍ ညႇိႏိႈင္းေနရဆဲ ကိစၥမ်ားကို အရွိအတိုင္း လက္ခံၿပီး မည္သို႔ ေက်ာ္လႊားမည္ဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရာတြင္ ႏွလံုးသားအျပင္ ဦးေႏွာက္ကိုပါ ဖြင့္ထားၾကရန္ အေရးႀကီး သည္ ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ NCA မထုိး ရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ ေရးဖိတ္ေခၚ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၎၏မိန္႔ခြန္းနိဂံုးခ်ဳပ္တြင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မပါႏုိင္ေသးသည့္ က်န္ရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အထူးသတိရမိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘သူတို႔သာ ပါဝင္လာရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိမ့္မလဲဆိုတဲ့ အေတြးက ကၽြန္မသာမက ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူေတြ ကလည္း ခံစားေနမိၾကမွာပါပဲ’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ေစသည့္အေၾကာင္း တရားမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးစားပြဲဝုိင္းတြင္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္ပါက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ မခက္ခဲဟု ၎က ဆိုသည္။

‘‘ဒီကေန႔ မပါဝင္ႏုိင္ေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္။ အတိတ္က ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြကို သင္ခန္းစာအျဖစ္ ထားရွိၿပီး ေရွ႕ကို ဆက္ ၿပီး ကၽြန္မတို႔စားပြဲဝိုင္းေတြဆီ အျမန္ဆံုး ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေပးၾကဖို႔ ကၽြန္မတို႔ျပည္ သူေတြ ေတြ႕ခ်င္၊ ျမင္ခ်င္လွတဲ့ မ်က္ႏွာစံုညီ ေဆြးေႏြးပြဲကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးၾကဖို႔ မပါဝင္ႏိုင္ေသးတဲ့ အဖြဲ႕ ေတြကို ဒီေနရာကေန တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္’’ ဟု ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။