ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လစဥ္ပုံမွန္ လပတ္အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္

 

(15-10-2018) ရက္ေန႔ ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ လစဥ္ပံုမွန္ လပတ္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းျမင့္ထြန္းက ပါတီစည္းရံုးေရးကိစၥရပ္မ်ား ၊ ဗဟိုပါတီ၏ လမ္းၫႊန္မွာၾကားမွဳမ်ား ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ပါဝင္သည့္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းျမင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေရးတို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ေက်းဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားကို ေရႊကသစ္ ေရခဲမုန္႔ ႏွင့္ နန္းစိန္ကိတ္တို႔ျဖင့္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြး ခဲ့ပါသည္။

Usdp Yedashe