သံုးႏုိင္ငံလက္ေ၀ွ႕ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာလက္ေ၀ွ႕ေက်ာ္မ်ား ေအာင္ပြဲခံ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ – ထိုင္း – ဥဇ ဘက္ကစၥတန္ ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႕စိန္ေခၚပြဲ၌ ျမန္မာ့လက္ေ၀ွ႕ေက်ာ္ စိုးလင္းဦးက ထိုင္းလက္ေ၀ွ႕ ေက်ာ္ဖြားဆိုလကုိ တတိယအခ်ီ ၌ အလဲထိုးျဖင့္အႏုိင္ရခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္က သိမ္ျဖဴအားကစား႐ံုတြင္ က်င္းပသည့္ အဆုိပါ ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႕စိန္ေခၚပြဲ အဓိကတြဲဆုိင္း၌ စိုးလင္း ဦးႏွင့္ ဖြားဆိုလတုိ႔ အႀကိတ္အနယ္ထိုးသတ္ခဲ့သည္။

ပထမအခ်ီတြင္ စိုးလင္းဦး က ေခါင္းတိုက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အ သာစီးထိုးသတ္ႏုိင္ၿပီး ဖြားဆိုလ က အမွားေစာင့္၍ ေျခကန္ခ်က္ မ်ားျဖင့္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအခ်ီတြင္ စိုးလင္းဦး၏ လက္သီးခ်က္ေၾကာင့္ ဖြားဆိုလ အနားေတာင္းခဲ့ရၿပီး ဒိုင္လူႀကီး၏  အမွတ္စဥ္  ေရတြက္ျခင္းခံခဲ့ရ သည္။ တတိယအခ်ီ၌ စိုးလင္းဦး က ၎၏ ညာ၀ိုက္လက္သီးျဖင့္ ဖြားဆိုလကို အလဲထိုးကာအႏိုင္ ရခဲ့သည္။

အျခားတြဲဆိုင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ့လက္ေ၀ွ႕ေက်ာ္ ေသြးသစ္၀င္းလိႈင္က ထုိင္းလက္ေ၀ွ႕ေက်ာ္ဖစ္ ဆာဇြန္ကို ဒုတိယ အခ်ီအတြင္းအလဲထိုးျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ဖ်ံေသြး ႏွင့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္လက္ေ၀ွ႕ ေက်ာ္ တူတာဗို႕တို႔အ႐ံႈး၊ အႏုိင္ အေျဖမေပၚဘဲ ပူးတြဲသေရက်ခဲ့သည္။ က်န္ျပည္တြင္းတြဲဆိုင္းမ်ားတြင္ ေကာင္းေကာင္းက စိန္လံုးေခ်ာကို အလဲထိုးျဖင့္ အႏိုင္ရၿပီး သက္ပိုင္ေအာင္ႏွင့္ သေျပေအာင္၊ လင္းထက္ေအာင္ႏွင့္ စိုး၀င္းသန္းတို႔ ပူးတြဲ သေရက်ခဲ့သည္။

ရဲတံခြန္ႏွင့္ က်ားေပါက္ တြဲဆိုင္းတြင္ က်ားေပါက္က ၿပိဳင္ပြဲရက္၌ နာမက်န္းျဖစ္သျဖင့္  ယင္းပြဲစဥ္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ – ထုိင္း – ဥဇဘက္ကစၥတန္ ႐ုိးရာလက္ေ၀ွ႕စိန္ေခၚပြဲ ကို SkyNet  ႐ုပ္သံလိုင္းမွ တိုက္႐ိုက္ျပသသည့္အျပင္ ႐ံုတြင္း၌ လည္း ပရိသတ္အမ်ားအျပား လာေရာက္အားေပးခဲ့သည္။

7Days