ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခရိုင္ႏွင့္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ပူးေပါင္း၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ေရးရာႏွင္ အမ်ိဴးသမီးေရးရာတို႕က အာဟာရလွဴဒါန္းျခင္း

 

ေဘာလခဲ – ေအာက္တိုဘာ ၁၄

(၁၄-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႕ နံနက္ (၇း၃၀) နာရီမွ (၁၁း၃၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခရိုင္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ေရနီေပါက္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးစီးၿပီးလူငယ္ႏွင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာလွဳပ္ရွားမွဳ အေနျဖင့္ ဓမၼစကူးလ္ယဥ္ေက်းလိမ္မာ သားငယ္ သမီးငယ္မ်ားအား အာဟာရ ေက်ြးေမြးလွဴဒါန္း ပါသည္။
ပထမဦးစြာ ေရနီေပါက္ေက်းရြာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာ ေတာ္ အား ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးရယ္တို႕က ဆရာေတာ္အား နဝကမၼအလွဴေငြျဖင့္ ပူေဇာ္ကန္ ေတာ့ ပါသည္။
ယင္းေနာက္ ေရနီေပါက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဓမၼစကူးလ္ယဥ္ေက်းလိမ္မာ သားငယ္သမီးငယ္မ်ားအား အာဟာရအျဖစ္ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ေက်ြးေမြးလွဴဒါန္းပါသည္။
ယင္းသို႕သြားေရာက္ရာတြင္ ေဘာလခဲခရိုင္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဘာလခဲခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေအးေမာင္ ေဘာလခဲ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဘာဘခဲ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ဥကၠဌ ဦးစိုးရယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဟန္ထူး လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးယုလြင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚရွားျမာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားလိုက္ပါသြားေၾကာင္း စုစုေပါင္း အင္အား (၅၅) ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္း႐ရိွသည္။

ထာဝရ ေျမခ်စ္သူ