ဘိုကေလးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳ အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္

 

ဘုိကေလး ေအာက္တိုဘာ ၁၁

ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္ ဗဟိုအမ်ဳိး သမီးညီလာခံအႀကိဳ ဘိုကေလး ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္႔ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။

ပထမဦးစြာ သဘာပတိအဖြဲ႕ ေနရာယူၿပီးေနာက္ အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္အလံအားအေလးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသံၿပိဳင္သီဆိုဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ဦးစန္းေမာင္က အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီအမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံက ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာ ခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ မည့္အစီအစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း၊ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ပဝါမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ၿပီး အခမ္း အနား ပထမပိုင္းအစီအစဥ္မ်ား က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။
ဆက္လက္ၿပီး အစုအဖြဲ႕ေလး ဖြဲ႕မွ ဖြဲ႕စည္းကာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး စာတမ္းဖတ္ၾကားတင္ျပမည့္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ဒုတိယပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတတိယပိုင္းတြင္ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ မွတ္တမ္းတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာစာတမ္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ ျမႇင့္တင္ေရးစာတမ္းကို ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေမစိုးဦးကလည္း ေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝ လံုျခံဳေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စာတမ္းကို မင္းဂံေက်းရြာအုပ္စု ဒုဥကၠ႒ေဒၚခင္မိုးေထြးကလည္း ေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးထုအတြက္ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ထိန္းသိမ္း ေရး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးစာတမ္းကို ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ေဒၚႏွင္းဝင္းသန္႔ ကလည္းေကာင္း၊ ပါတီဝင္အသစ္ မ်ားစုေဆာင္းေရးႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စဥ္ ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ေပးေရးစာတမ္းကို ဧရာေက်းရြာ ပါတီဥကၠ႒ေဒၚစန္းစန္းေမာ္က လည္းေကာင္း ဖတ္ၾကားတင္သြင္း ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ ေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျမင္းကကုန္း ေက်းရြာေကာ္မတီဝင္ေဒၚေလးေလး ႏြယ္က တင္သြင္းၿပီး သဘာပတိက မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း ႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမ သိန္းက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာ ၾကားခဲ့ကာ အခမ္းအနားကုိ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့ ေတးသီခ်င္းျဖင့္သံၿပိဳင္ သီဆို႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
အခမ္းအနားသို႔ ဧရာဝတီ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစိုးစိုးရီ၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစန္းေမာင္၊ ခ႐ိုင္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာေအာင္ ခ်စ္ေဆြ၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီအမ်ိဳး သမီးေရးရာတာဝန္ခံေဒၚေအးသီတာ ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ ေဒၚခင္ထားရီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဝင္ မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၂၄၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေမေလး(ဘိုကေလး)