မအူူပင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္း

 

မအူပင္ ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ခ႐ိုင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း လက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေတြ႕ ဆံုညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီခြဲ၌ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြၽဲဒုံးေက်းရြာရွိေက်းရြာမီးလင္းေရး ေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၌ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ရွိေသာ ကြၽဲဒုံး ေက်းရြာ၊ က်ဳံနေတၱာ္ေက်းရြာ၊ ဆိပ္ သာေက်းရြာ၊ ေအာက္ထုံးေက်းရြာ၊ လက္ပံကြၽန္းေက်းရြာ၊ က်ဳံကရင္ ေက်းရြာမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ဆက္ သြယ္မည့္ ရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား ႏွင့္တိမ္ေကာေနေသာေျမာင္းမ်ား ကို ေျမာင္းျဖစ္၊ တာျဖစ္တူးေဖာ္ ျခင္းအား ဘက္ဟိုးစက္ျဖင့္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္လုပ္ငန္း ညိႇႏႈိင္းျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မအူပင္ ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ ေဖဦး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ဦးေစာေသာင္းဒန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ နယ္အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်ာ္ ကမၻာဦးျမစိုး၊ ဘက္ဟိုးတူးေဖာ္ မည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၅ဝေက်ာ္တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးေမာင္ေဇာ္(မအူပင္)