နမ့္စန္တြင္ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြက်င္းပ

 

နမ့္စန္(တ) ေအာက္တိုဘာ ၉

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ႏွီး ေႏွာဖလွယ္ပဲြကို ယမန္ေန႕ နံနက္ ၉နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ရာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ၊ ျပည္နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚနန္းဆိုင္ႏြန္း၊ ျပည္နယ္ဘ႑ာ ေရးမွဴး ေဒၚဝါဝါေထြး၊ ခ႐ိုင္အမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚနန္း ေမြငင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစာေပ ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕မ်ားမွ အမ်ဳိး သမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၇ဝခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းသီဆိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းဝင္းထြန္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားကာ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚနန္းစိန္ညြန္႔ ႏြယ္က ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံ အႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြက်င္းပမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ထို႕ေနာက္ တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ ရပ္/ေက်းအမ်ဳိးသမီး အဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးအခန္း က႑ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ဘဝလံုျခံဳမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ယာမႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးထုအ တြင္း အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ထိန္း သိမ္းေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္ အေရးမ်ားကို ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္အညီ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးပါတီဝင္သစ္မ်ား စုေဆာင္းေရးႏွင့္ ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စဥ္ ဆက္မျပတ္ ေလ့လာပ်ဳိးေထာင္ ေပးေရး၊ စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အစုအဖဲြ႕ဖဲြ႕၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး စာ တမ္းျပဳစုတင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့ ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ အစုအဖဲြ႕ အလိုက္ ေဆြးေႏြးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ကို အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္း တင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသီးသီး ဖတ္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထို႕ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းဝင္းထြန္းက နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့ သီခ်င္းကိုစုေပါင္းသီဆို၍ အခမ္း အနားကို႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

သူရေအာင္(နမ့္စန္)